Heeft u een klacht? Wij helpen graag.

Natuurlijk doen wij er alles aan om u als klant tevreden te houden over onze dienstverlening. Soms kan het echter voorkomen dat u toch niet helemaal tevreden bent. In dat geval horen wij dit graag van u en zoeken wij graag samen met u naar een geschikte oplossing.

Je kunt een klacht schriftelijk of per e-mail indienen via de onderstaande gegevens:

Per mail naar administratie@2-lease.nl, of schriftelijk naar postbus 307, 3840 AH Harderwijk

Je dient een klacht schriftelijk in te dienen, omdat jouw tekst dan het uitgangspunt is van de behandeling van de klacht en niet een eventuele interpretatie van de klacht door onze behandelaar. Na ontvangst van de klacht zullen wij binnen 3 werkdagen een ontvangstbevestiging sturen.

Je klacht wordt vervolgens onderzocht door onze behandelaar. Deze behandelaar zal voor een toelichting contact met je opnemen. Daarnaast wordt uiteraard binnen 2Lease Private Lease gesproken met de persoon of personen die met de klacht te maken hebben.

Op basis van de verzamelde informatie wordt tot een uitspraak gekomen. Indien de klacht (deels) gegrond is, wordt aangegeven welke verbeteracties 2Lease Private Lease aanbrengt.

Uiteraard wordt bij een (deels) ongegronde klacht de uitspraak gemotiveerd. Je ontvangt dan een schriftelijke bevestiging van de uitspraak. Wij handelen jouw klacht in ieder geval binnen drie weken na ontvangst van de klacht af. Dat wil zeggen dat wij binnen die termijn een schriftelijke uitspraak zullen sturen.

Geschillencommissie

Indien je het niet eens bent met de uitspraak ten aanzien van de klacht, dan kun je vervolgens – tot uiterlijk 12 maanden na de datum waarop je de klacht bij 2Lease Private Lease heeft ingediend – schriftelijk een klacht indienen bij de Geschillencommissie van de Stichting Keurmerk Private Lease:

Geschillencommissie Private Lease
Bordewijklaan 46
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

De Geschillencommissie werkt bij de behandeling van jouw klacht volgens haar reglement. Het meest recente reglement is te raadplegen via deze link. Via deze link kun je ook digitaal jouw klacht bij de Geschillencommissie Private Lease indienen.

2Lease Private Lease is aangesloten bij de Stichting Keurmerk Private Lease en zal de bindende adviezen van de Geschillencommissie Private Lease opvolgen.